OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Kogenate Bayer

Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
B02BD02 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m.
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw (1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. + 1 zestaw)
ID: 24429
Rpz recepty specjalne
05909990009794
1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 łącznik fiolki)
ID: 34621
Rpz recepty specjalne
05909990020775
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.