OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Emtriva

Emtricitabinum
J05AF09 (J05A?)-
roztwór doustny 10 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 170 ml
ID: 24401
Rpz recepty specjalne
05909990009657
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.