OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Asamax 500

Mesalazinum
A07EC02 Leki przeciwzapalne przewodu pokarmowego - pochodne kwasu aminosalicylowego
czopki 500 mg
- rej. 10839

Opakowanie handloweWydawanie
30 szt.
ID: 24442
Rp na receptę
05909991083915
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.