OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Trasylol

Aprotininum
B02AB01 Leki przeciwkrwotoczne - inhibitory proteinazy hamujące fibrynolizę
roztwór do infuzji 277,8 j. Ph. Eur. (500 000 KIU)
- rej. 10965

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 50 ml
ID: 47951
Lz lecznictwo zamknięte
05909991096519
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.