OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


NovoSeven

Eptacogum alfa (activatum). Czynnik VII krzepnięcia krwi, rekombinowany, aktywowany
B02BD08 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5 mg (250 000 j.m.)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + fiol. rozp.
ID: 43575
Rpz recepty specjalne
05909990646777
1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. + 1 łącznik
ID: 81226
Rpz recepty specjalne
05909991029982
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.