OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Avastin

Bevacizumabum
L01XC07 (L01X?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 4 ml
ID: 12676
Rpz recepty specjalne
05909990010486
1 fiol. 16 ml
ID: 12731
Rpz recepty specjalne
05909990010493
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.