OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Allertec

Cetirizini dihydrochloridum
R06AE07 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - pochodne piperazyny
krople doustne, roztwór 10 mg/ml
- rej. 11038

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 10 ml
ID: 24958
Rp na receptę
05909991103811
1 butelka 20 ml
ID: 24960
Rp na receptę
05909991103835
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.