OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Epirubicin-EBEWE

Epirubicini hydrochloridum
L01DB03 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
- rej. 11043

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 24978
Lz lecznictwo zamknięte
05909991104313
1 fiol. 25 ml
ID: 24979
Lz lecznictwo zamknięte
05909991104320
1 fiol. 50 ml
ID: 24980
Lz lecznictwo zamknięte
05909991104337
1 fiol. 100 ml
ID: 24981
Lz lecznictwo zamknięte
05909991104344
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.