OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alneta

Amlodipinum
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki 5 mg
- rej. 21246

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 84350
Rp na receptę
05909991067960
30 tabl.
ID: 84351
Rp na receptę
05909991067977
56 tabl.
ID: 84352
Rp na receptę
05909991067984
60 tabl.
ID: 84353
Rp na receptę
05909991067991
84 tabl.
ID: 84354
Rp na receptę
05909991068004
90 tabl.
ID: 84658
Rp na receptę
05909991068035
98 tabl.
ID: 84869
Rp na receptę
05909991068042
100 tabl.
ID: 84870
Rp na receptę
05909991068059
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.