OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Asmanex Twisthaler

Mometasoni furoas
R03BA07 Leki przeciwastmatyczne wziewne - glikokortykosteroidy
proszek do inhalacji 400 mcg/dawkę inh.
- rej. 11066

Opakowanie handloweWydawanie
1 inhalator 30 dawek
ID: 25391
Rp na receptę
05909991106621
1 inhalator 60 dawek
ID: 25392
Rp na receptę
05909991106638
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.