OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Nexium

Esomeprazolum
A02BC05 Choroba wrzodowa - inhibitory pompy protonowej
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 40 mg
- rej. 11162

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol.
ID: 25606
Lz lecznictwo zamknięte
05909990015160
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.