OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Acatar Acti-Tabs

Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum
R01BA02 Układ oddechowy - leki obkurczające i rynologiczne do stosowania miejscowego - sympatykomimetyki
tabletki 60 mg + 2,5 mg
- rej. 11149

Opakowanie handloweWydawanie
2 tabl.
ID: 85269
OTC bez recepty
05907377139010
4 tabl.
ID: 85270
OTC bez recepty
05907377139027
6 tabl.
ID: 25800
OTC bez recepty
05909991114916
12 tabl.
ID: 48425
OTC bez recepty
05909990422005
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.