OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alvesco 80

Ciclesonidum
R03BA08 Leki przeciwastmatyczne wziewne - glikokortykosteroidy
aerozol inhalacyjny, roztwór 80 mcg/dawkę inh.
- rej. 11230

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. 60 dawek
ID: 26813
Rp na receptę
05909990218523
1 poj. 120 dawek
ID: 26048
Rp na receptę
05909990212057
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.