OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Krople nasercowe

Guttae cardiacae

krople doustne -
- rej. IL-4111/LN

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 30 g
ID: 31603
OTC bez recepty
05909994411128
1 butelka 40 g
ID: 31604
OTC bez recepty
05909994411135
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.