OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Carbaglu

Acidum carglumicum
A16AA05 Leki działajace na przewód pokarmowy i metabolizm - aminokwasy i ich pochodne
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 200 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
5 tabl.
ID: 26224
Rpz recepty specjalne
05909990213900
15 tabl.
ID: 26221
Rpz recepty specjalne
05909990213887
60 tabl.
ID: 26223
Rpz recepty specjalne
05909990213894
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.