OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Krople nasercowe

Guttae cardiacae

krople doustne, roztwór -
- rej. IL-4805/LN

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 30 g
ID: 26241
OTC bez recepty
05909990214082
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.