OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Lakcid L

Lactobacillus rhamnosus
A07FA Drobnoustroje przywracające prawidłową florę bakteryjną (przeciwbiegunkowe)
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej nie mniej niż 12 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus
- rej. 11259

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. proszku
ID: 26353
OTC bez recepty
05909991125912
5 sasz.
ID: 53460
OTC bez recepty
05909990733194
10 fiol. proszku
ID: 26354
OTC bez recepty
05909991125929
10 sasz.
ID: 53461
OTC bez recepty
05909990733200
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.