OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


SMOFlipid

Produkt złożony
B05BA Roztwory do żywienia pozajelitowego
emulsja do infuzji -
- rej. 11377

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 26518
Lz lecznictwo zamknięte
05909990215508
1 worek 100 ml
ID: 112442
Lz lecznictwo zamknięte
05909991250782
1 worek 100 ml
ID: 32742
Lz lecznictwo zamknięte
05909990422937
1 worek 250 ml
ID: 112443
Lz lecznictwo zamknięte
05909991250799
1 butelka 250 ml
ID: 26519
Lz lecznictwo zamknięte
05909990215522
1 worek 250 ml
ID: 32743
Lz lecznictwo zamknięte
05909990422944
1 butelka 500 ml
ID: 26520
Lz lecznictwo zamknięte
05909990215539
1 worek 500 ml
ID: 32745
Lz lecznictwo zamknięte
05909990422951
1 worek 500 ml
ID: 112444
Lz lecznictwo zamknięte
05909991250805
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.