OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Exjade

Deferasiroxum
V03AC03 Środki wiążące żelazo
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 33310
Rpz recepty specjalne
05909990613007
84 tabl.
ID: 33311
Rpz recepty specjalne
05909990613014
252 tabl.
ID: 48882
Rpz recepty specjalne
05909990686971
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.