OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Anapen

Epinephrinum
C01CA24 Stymulatory krążeniowe - środki adrenergiczne i dopaminergiczne
roztwór do wstrzykiwań 300 mcg/0,3 ml
- rej. 11389

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk.
ID: 26636
Rp na receptę
05909990216284
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.