OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Exjade

Deferasiroxum
V03AC03 Środki wiążące żelazo
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 33314
Rpz recepty specjalne
05909990613045
84 tabl.
ID: 33315
Rpz recepty specjalne
05909990613052
252 tabl.
ID: 48884
Rpz recepty specjalne
05909990686995
294 tabl.
ID: 116389
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.