OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Arixtra

Fondaparinuxum natricum
B1AX05 (B1AX?)-
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/0,4 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
2 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 26881
Rp na receptę
05909990219285
2 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 52749
Rp na receptę
05909990725670
7 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 52748
Rp na receptę
05909990219292
10 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 26883
Rp na receptę
05909990219308
10 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 52750
Rp na receptę
05909990725687
20 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 52751
Rp na receptę
05909990725694
20 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 89013
Rp na receptę
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.