OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Arixtra

Fondaparinuxum natricum
B1AX05 (B1AX?)-
roztwór do wstrzykiwań 7,5 mg/0,6 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
2 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 52752
Rp na receptę
05909990219339
2 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 52754
Rp na receptę
05909990725700
7 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 26884
Rp na receptę
05909990219346
10 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 52753
Rp na receptę
05909990219353
10 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 52755
Rp na receptę
05909990725731
20 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 52756
Rp na receptę
05909990725748
20 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 89012
Rp na receptę
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.