OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Arixtra

Fondaparinuxum natricum
B1AX05 (B1AX?)-
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/0,8 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
2 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 26885
Rp na receptę
05909990219360
2 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 52758
Rp na receptę
05909990725755
7 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 52634
Rp na receptę
05909990219377
10 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 26886
Rp na receptę
05909990219384
10 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 52759
Rp na receptę
05909990725762
20 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 52760
Rp na receptę
05909990725779
20 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 89014
Rp na receptę
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.