OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aloxi

Palonosetronum
A04AA05 Środki przeciwwymiotne - antagoniści serotoniny
roztwór do wstrzykiwań 250 mcg/5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 26894
Rp na receptę
05909990219506
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.