OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


99Tc - Tektrotyd

Technetium 99mTc-HYNIC-Tyr^3-Octeotide
V09IA07 (V09I?)-
liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 16 mcg HYNIC-[De-Phe^1, Tyr^3-Oktreotyd] TFA
- rej. 11664

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw dwufiolkowy
ID: 54629
Lz lecznictwo zamknięte
05909991166410
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.