OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Dopamin Admeda 200

Dopamini hydrochloridum
C01CA04 Stymulatory krążeniowe - środki adrenergiczne i dopaminergiczne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
- rej. 11625

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 10 ml
ID: 27407
Lz lecznictwo zamknięte
05909991162511
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.