OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Advate

Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
B02BD02 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m.
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 5 ml
ID: 27539
Rpz recepty specjalne
05909990224302
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 5 ml
ID: 104850
Rpz recepty specjalne
05909991195489
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 2 ml
ID: 74479
Rpz recepty specjalne
05909990955800
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 2 ml
ID: 104851
Rpz recepty specjalne
05909991195496
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.