OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Advate

Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
B02BD02 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m.
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 5 ml
ID: 27543
Rpz recepty specjalne
05909990224357
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 5 ml
ID: 104856
Rpz recepty specjalne
05909991195540
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 2 ml
ID: 74483
Rpz recepty specjalne
05909990955848
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 2 ml
ID: 104857
Rpz recepty specjalne
05909991195557
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.