OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Suboxone

Buprenorphini hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
N07BC51 (N07B?)-
tabletki podjęzykowe 8 mg + 2 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 111028
Rpw środki odurzające
05000158070790
28 tabl.
ID: 111029
Rpw środki odurzające
05054792000019
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.