OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Gemipar 125

Paracetamolum
N02BE01 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - anilidy
czopki 125 mg
- rej. 11605

Opakowanie handloweWydawanie
10 szt.
ID: 31237
OTC bez recepty
05909990336456
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.