OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Glukoza

Glucosum anhydricum

proszek do sporządzania roztworu doustnego, proszek doustny -
- rej. IL-1117/ChF

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 50 g
ID: 27976
OTC bez recepty
05909994111714
1 op. 80 g
ID: 27977
OTC bez recepty
05909994111721
1 op. 100 g
ID: 27978
OTC bez recepty
05909994111738
1 op. 1000 g
ID: 27979
OTC bez recepty
05909994111745
1 op. 80 g
ID: 35019
OTC bez recepty
05909990035830
1 op. 75 g
ID: 104566
OTC bez recepty
05904055003724
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.