OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Noxafil

Posaconazolum
J02AC04 Leki przeciwgrzybicze stosowane ogólnie - pochodne triazolu
zawiesina doustna 40 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 105 ml
ID: 27876
Rpz recepty specjalne
05909990335244
1 butelka 105 ml
ID: 130091
Rpz recepty specjalne
05901878600246
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.