OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Axtil

Ramiprilum
C09AA05 Obniżające ciśnienie - inhibitory konwertazy w systemie renina-angiotensyna
tabletki 2,5 mg
- rej. 11805

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 28758
Rp na receptę
05909990337958
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.