OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Dermatol

Bismuthi subgallas
D11AX Inne leki dermatologiczne
proszek -
- rej. IL-2053/ChF

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 2g
ID: 23218
OTC bez recepty
05909990036400
1 op. 5 g
ID: 23908
OTC bez recepty
05909990036431
1 op. 10 g
ID: 28942
OTC bez recepty
05909990036394
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.