OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Berberis Complexe Lehning Nr 83

Preparat homeopatyczny

krople doustne, roztwór -
- rej. IL-2153/LN-H

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 30 ml
ID: 29015
OTC bez recepty
05909990024056
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.