OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Truvada

Emtricitabinum + Tenofoviri disoproxilum
J05AR03 (J05A?)-
tabletki powlekane 200 mg + 300 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 29300
Rpz recepty specjalne
05909990340378
90 tabl. (3 x 30)
ID: 122991
Rp na receptę
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.