OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aqua pro injectione Baxter

Aqua pro iniectione

rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych
- rej. 11860

Opakowanie handloweWydawanie
1 worek 500 ml
ID: 29447
Lz lecznictwo zamknięte
05909990419777
1 worek 50 ml
ID: 29556
Lz lecznictwo zamknięte
05909990419739
1 worek 100 ml
ID: 29557
Lz lecznictwo zamknięte
05909990419746
1 worek 150 ml
ID: 29558
Lz lecznictwo zamknięte
05909990419753
1 worek 250 ml
ID: 29559
Lz lecznictwo zamknięte
05909990419760
1 worek 1000 ml
ID: 29561
Lz lecznictwo zamknięte
05909990419784
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.