OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Sevoflurane Baxter

Sevofluranum
N01AB08 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - chlorowane węglowodory
płyn do sporządzania inhalacji parowej 100%
- rej. 11883

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 250 ml
ID: 29603
Lz lecznictwo zamknięte
05909990420070
6 butelek 250 ml
ID: 44077
Lz lecznictwo zamknięte
05909990420087
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.