OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Gargarisma prophylacticum

Gargarisma prophylacticum

koncentrat do sporządzania roztworu do płukania gardła -
- rej. IL-2808/ChF

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 15 g
ID: 43987
OTC bez recepty
05909990022786
1 butelka 30 g
ID: 43988
OTC bez recepty
05909990022793
1 butelka 50 g
ID: 43989
OTC bez recepty
05909990022809
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.