OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Krople uspokajające spokojne

Guttae sedativae

krople doustne, roztwór
- rej. IL-2655/LN

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 25 g
ID: 56555
OTC bez recepty
05909990926541
1 butelka 35 g
ID: 29878
OTC bez recepty
05909990026203
1 butelka 40 g
ID: 56631
OTC bez recepty
05909990926558
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.