OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Mircera

Methoxypolyethylene glycolum-epoetinum beta
B03XA03 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 360 mcg/0,6 ml (600 mcg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 45471
Rpz recepty specjalne
05909990661053
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.