OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ignatia-Homaccord

Preparat homeopatyczny

krople doustne, roztwór -
- rej. IL-2933/LNH

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 30 ml
ID: 30221
OTC bez recepty
05909990428571
1 butelka 100 ml
ID: 45981
OTC bez recepty
05909990428564
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.