OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Homeoplasmine

Preparat homeopatyczny

maść -
- rej. IL-2973/LN-H

Opakowanie handloweWydawanie
1 tuba 18 g
ID: 30317
OTC bez recepty
05909990022304
1 tuba 40 g
ID: 30318
OTC bez recepty
05909990022342
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.