OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bronchalis-Heel

Preparat homeopatyczny

tabletki -
- rej. IL-2897/LNH

Opakowanie handloweWydawanie
50 tabl.
ID: 30407
OTC bez recepty
05909990426485
250 tabl.
ID: 30408
OTC bez recepty
05909990426492
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.