OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Dr Reckeweg R4

Preparat homeopatyczny

krople doustne, roztwór -
- rej. IL-2993/LNH

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 22 ml
ID: 52069
OTC bez recepty
05909990084265
1 butelka 50 ml
ID: 52070
OTC bez recepty
05909990041060
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.