OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Dr Reckeweg R5

Preparat homeopatyczny

krople doustne, roztwór -
- rej. IL-2994/LNH

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 22 ml
ID: 38867
OTC bez recepty
05909990084272
1 butelka 50 ml
ID: 47204
OTC bez recepty
05909990041077
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.