OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Glukoza

Glucosum anhydricum

proszek doustny -
- rej. IL-5637/ChF

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 50 g
ID: 30545
OTC bez recepty
05909990671946
1 op. 100 g
ID: 46850
OTC bez recepty
05909990671960
1 op. 200 g
ID: 46851
OTC bez recepty
05909990671977
1 op. 80 g
ID: 46852
OTC bez recepty
05909990671953
1 poj. 100 g
ID: 46853
OTC bez recepty
05909990671984
1 poj. 200 g
ID: 46854
OTC bez recepty
05909990671991
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.28 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.