OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alendran 70

Acidum alendronicum
M05BA04 Leki poprawiające mineralizację kości - organiczne związki fosforowe
tabletki 70 mg
- rej. 14091

Opakowanie handloweWydawanie
4 tabl. (2 x 2)
ID: 37816
Rp na receptę
05909990072149
4 tabl. (1 x 4)
ID: 37817
Rp na receptę
05909990072156
8 tabl. (4 x 2)
ID: 37818
Rp na receptę
05909990072163
8 tabl. (2 x 4)
ID: 37819
Rp na receptę
05909990072170
8 tabl. (1 x 8)
ID: 37820
Rp na receptę
05909990072187
12 tabl. (6 x 2)
ID: 37821
Rp na receptę
05909990072194
12 tabl. (4 x 3)
ID: 37822
Rp na receptę
05909990072200
12 tabl. (3 x 4)
ID: 37823
Rp na receptę
05909990072217
12 tabl. (1 x 12)
ID: 37824
Rp na receptę
05909990072224
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.