OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aerius

Desloratadinum
R06AX27 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - różne
roztwór doustny 0,5 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 30 ml
ID: 17247
Rp na receptę
05909990040537
1 butelka 50 ml
ID: 35321
Rp na receptę
05909990040544
1 butelka 100 ml
ID: 35354
Rp na receptę
05909990040568
1 butelka 120 ml
ID: 35377
Rp na receptę
05909990040575
1 butelka 150 ml + łyżeczka miarowa
ID: 35378
Rp na receptę
05909990040582
1 butelka 150 ml + łyżeczka miarowa
ID: 130220
Rp na receptę
05907996010301
1 butelka 150 ml + strzykawka
ID: 35381
Rp na receptę
05909990040629
1 butelka 150 ml + strzykawka
ID: 130078
Rp na receptę
05901878600017
1 butelka 150 ml + strzykawka
ID: 130219
Rp na receptę
05907996010318
1 butelka 150 ml + strzykawka
ID: 130342
Rp na receptę
1 butelka 150 ml + strzykawka
ID: 130370
Rp na receptę
05903792743320
1 butelka 150 ml + strzykawka
ID: 130346
Rp na receptę
1 butelka 150 ml + strzykawka
ID: 130371
Rp na receptę
05909991391195
1 butelka 150 ml + strzykawka
ID: 130347
Rp na receptę
1 butelka 150 ml + strzykawka
ID: 130369
Rp na receptę
1 butelka 225 ml
ID: 35379
Rp na receptę
05909990040599
1 butelka 300 ml
ID: 35380
Rp na receptę
05909990040605
1 butelka 60 ml
ID: 35353
Rp na receptę
05909990040551
Wyświetliłem 18 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.